logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

280 Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Београд, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011 3036818, 063 7304675
Ауторидр Бранислав Поповић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац; др Војислав Андрић, професор и директор, Ваљевска гимназија Ваљево; др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; др Ненад Вуловић, доцент, Факултет педагошких наука, Јагодина; мр Радојко Дамјановић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац
Реализаторидр Бранислав Поповић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац; др Војислав Андрић, професор и директор, Ваљевска гимназија Ваљево; др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; др Ненад Вуловић, доцент, Факултет педагошких наука, Јагодина; др Мирослав Марић, ванредни професор, Математички факултет, Београд; др Марија Станић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац; др Небојша Икодиновић, доцент, Математички факултет, Београд; др Слађана Димитријевић, доцент, ПМФ, Крагујевац; др Милан Живановић, професор, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Владимир Мишић, професор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево; Маријана Стефановић, професор ОШ „Владика Николај Велимировић”, Ваљево; Милена Марић, професор; 9. београдска гимназија „Михаило Петровић Алас“, Нови Београд; Радиша Ковачевић, професор, Ваљевска гимназија, Ваљево; Драгољуб Ђорђевић, професор математике ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Зоран Ловрен, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац; Милорад Шуковић, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац; Мирјана Кандић, учитељица, ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Крагујевац; Сања Милојевић, наставник ОШ "Станислав Сремћевић", Крагујевац; мр Радојко Дамјановић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу и слободне математичке актзивности.
Специфични циљевиРазрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и слободне математичке активности и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у млађим разредима основне школе; Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике; Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.
Теме програмаОсетљива питања редовне наставе математике у основним школама; Одабране теме за додатну наставу и припрему ученика за такмичења (Специфични примери реализације садржаја редовне наставе математике, посебно аритметичког и геометријског типа; Одабране теме из садржаја додатне наставе и припреме ученика за такмичења; Садржаји "рекреативног" типа који могу да послуже за популаризацију и привлачење ученикa захтевнијим темама; Примери примене рачунара и других технолошких помагала у креирању наставе и њеног прилагођавања већем броју ученика; Примена усвојених стандарда постигнућа ученика и одговарајуће прилагођавање наставе)
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 пута 5 000 = 150 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања