logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

279 Теме из геометрије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДепартман за математику и информатику, ПМФ, Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 4, Нови Сад
Особа за контактВојислав Претровић, vojpet@gmail.com, 021 450 841, 064 287 3 110
Ауторидр Војислав Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику
Реализаторидр Бојан Башић, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику; др Војислав Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику
Општи циљевиУпознавање и овладавање новим методама и техникама. Утврђивање и унапређивање стандардних техника.
Специфични циљевиУпознавање с важнијим садржајима из геометрије као што су: значајне тачке и линије троугла, трансформације подударности и сличности, геометријска места тачака, геометријске конструкције, површине равних фигура, вектори, особине тетраедра, конвексност, аксиоматско заснивање геометрије, итд.
Теме програмаПовршине равних фигура; Вектори у геометрији; Равнострани и ортогонални тетраедар; Шта се може, а шта се не може извести из датих аксиома?; Хелијева теорема и примене
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу до 30 учесника 4 000 дин. по учеснику: путни трошкови, смештај и боравак, хонорар, ставке се односе на предаваче
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања