logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

278 Сингапурска математика – од проблема до решења Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаКраљевачко друштво учитеља, Краљево, Олге Јовичић 1, 36000 Краљево, Краљево
Особа за контактВјекослав Петришко, vjeko976@gmail.com, 064 121 06 04, 064 121 06 04
Ауторимр Александар Сеничић, професор математике, Гимназија, Краљево; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ ''Димитрије Туцовић'', Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон“, Краљево
Реализаторимр Александар Сеничић, професор математике, Гимназија, Краљево; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ ''Димитрије Туцовић'', Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон“, Краљево
Општи циљевиОбука учитеља за примену проблемске наставе у математици и сагледавање дидактичких принципа и технике рада на часу; Повећање ефикасности наставе/учења.
Специфични циљевиОспособљавање учитеља за систем рада на текстуалним задацима у 7 корака (етапе у решавању проблема); Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; Повећање мотивације и успешности ученика у решавању математичких проблема.
Теме програмаДидактички принципи у настави математике; Мотивација ученика млађих разреда за учење математике; Шта је Сингапурска математика. Модели Сингапурске математике у пракси; Примена математичких знања и графички прикази; Организација часа по моделу Сингапурске математике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена (без пореза) за групу 28 000 дин. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања