logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

276 Примена рачунара у настави - Geomatech Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаПриродно математички факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад, Трг Дoситеја Обрадовића 4, Нови Сад
Особа за контактЂурђица Такачи, djtak@dmi.uns.ac.rs, 021 6616350, 063 588270
Ауторипроф. др Ђурђица Такачи, професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику; проф. др Гордана Станков, професор струковних студија студија Високе техничке школе струковних студија у Суботици
Реализаторипроф. др Ђурђица Такачи, професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику; проф. др Гордана Станков, професор струковних студија студија Високе техничке школе струковних студија у Суботици
Општи циљевиУвођење нових методских приступа у условима рачунарског окружења, у обради појмова везаних за различите математичке садржаје, који представљају основу за даљи развој когнитивних процеса и математичког мишљења.
Специфични циљевиУпознавање са резултатима пројекта Geomatech, (нова технологија у настави математике) који је веома успешно реализован Мађарској током 2014-1015 године; Oбрадa наставних садржаја из математике коришћењем пакета ГеоГебра; Обрада математичких појмова коришћењем претходно стеченог искуства - метод слике; Визуализација математичких садржаја; Основни појмови везани за функцију: симболички-графички-таблични приказ функције; Графичко представљање функције помоћу ГеоГебре и указивање на когнитивне процесе који при том настају; Математичко моделирање појава из реалног живота, са посебним освртом на уметност.
Теме програмаПрезентације новог методског приступа заснованог на пројекту Geomatech; Напредно математичко мишљење у рачунарском окружењу
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по учеснику 2 000 РСД и укључује: Надокнаду предавачима 1 200 РСД; Административни трошкови 300 РСД; Освежење за учеснике 500 РСД
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања