logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

275 Примена програмског пакета Mathematica у настави математике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторипроф. др Бранко Урошевић, редовни професор на Економском факултету у Београду; доц. др Иван Анић, доцент на Природно математичком факултету у Новом Саду (Департман за математику и информатику); Висока школа за информационе технологије ИТС, Београд
Реализаторипроф. др Бранко Урошевић, редовни професор на Економском факултету у Београду; доц. др Иван Анић, доцент на Природно математичком факултету у Новом Саду (Департман за математику и информатику); Висока школа за информационе технологије ИТС, Београд; Александра Росић, саветник-координатор у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција за примену информационих технологија у настави математике.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену програмског пакета Mathematica у настави математике у циљу изградње концептуалних знања ученика, као и развоја следећих општих међупредметних компетенција: дигиталне компетенције, компетенције за рад са подацима и решавање проблема.
Теме програмаПрограмски пакет Mathematica у настави математике – искуства Естоније; Упознавање окружења у програмском пакету Mathematica; Видео пројекција часа математике у коме је примењен програмски пакет Mathematica; Израда плана часа
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 600,00 рсд (ПДВ, трошкови реализатора, освежење)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања