logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

274 Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
АуториРадоје Кошанин, професор математике у ОШ ,,Вожд Карађорђе“ у Нишу; доц. др Иван Анић, доцент на Природно математичком факултету у Новом Саду (Департман за математику и информатику); Висока школа за информационе технологије ИТС, Београд
Реализаторидоц. др Иван Анић, доцент на Природно математичком факултету у Новом Саду (Департман за математику и информатику); Висока школа за информационе технологије ИТС, Београд; Радоје Кошанин, професор математике у ОШ ,,Вожд Карађорђе“ у Нишу; Аница Тричковић, професор математике у ОШ "Топлички хероји" у Житорађи; Едита Алексов, професор математике у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту
Општи циљевиПодизање компетенције наставника математике у основној школи за учење и поучавање применом савремених приступа где је нагласак на процесу решавања проблема и дискусији а не на резултату.
Специфични циљевиПодизање компетенција наставника математике за планирање и реализацију наставе математике: Оспособљавањем за креирање задатака отвореног типа чијом применом се подстиче развој различитих облика мишљења код ученика ( критичко, аналитичко и дивергентно); Оспособљавањем за креирање задатака којима се моделују/симулирају реални проблеми чијом применом се код ученика континуирано подстиче развој различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и подиже ниво функционалног знања; Оспособљавањем за пружање подршке вршњачком и саморегулисаном учењу применом групног облика рада чијом применом се код ученика развијају стратегије учења, способност аргументоване дискусије и презентовања идеје.
Теме програмаМодерни курикулум наставе математике; Методе за решавање проблема; Задаци затвореног и отвореног типа као путоказ у промене; Креирање задатака отвореног типа; Принципи организације рада у групи који обезбеђују вршњачко и саморегулисано учење
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 2 170,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача за 8 сати рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВа) + порез. У цену није укључено: потрошни и радни материјал, трошкови пута и евентуалног смештаја водитеља, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања