logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

273 Од реалног проблема преко математике до решења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторипроф. др Бранислав Боричић, доктор математичких наука, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду; др Мирјана Илић, доктор математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; др Драган Аздејковић, доктор економских наука, магистар математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; мср Младен Стаменковић, мастер математичар, асистент Економског факултета Универзитета у Београду, наставник у Математичкој гимназији
Реализаторипроф. др Бранислав Боричић, доктор математичких наука, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду; др Мирјана Илић, доктор математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; др Драган Аздејковић, доктор економских наука, магистар математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; др Весна Рајић, доктор статистичких наука, димпломирани математичар, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду; мср Младен Стаменковић, мастер математичар, асистент Економског факултета Универзитета у Београду, наставник у Математичкој гимназији; др Јелена Станојевић, др математичких наука, асистент Економског факултета Универзитета у Београду; мр Милибор Саковић, дипломирани математичар, директор Прве економске школе у Београду; Дејан Недић, дипломирани економиста, директор Друге економске школе у Београду; Милорад Гавриловић, директор Правно-пословне школе у Нишу
Општи циљевиОспособљавање наставника средњих школа за примену савременог концепта наставе математике како би је приближио ученику и постигао бољу мотивисаност ученика за рад.
Специфични циљевиРазвијање способности наставника да путем повезивања стварних појава и математике уоче примере из окружења/реалног света, објасне их и повежу са наставним градивом; Креирање практичних примера из области геометрије, линеарне алгебре, математичке логике и процентног рачуна.
Теме програмаПримена геометрије (Анализа проблема из ауто индустрије, грађевинарства, уметности); Примена линеарне алгебре (Анализа савршене конкуренције помоћу линаерних функција); Примена математичке логике (Веза природног језика и језика математичке логике); Примена процентног рачуна (Временска димензија новца. Избор и оцена инвестиција
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара, часови, освежење и послужење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања