logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

272 Обрада математичких појмова кроз игру - примена конструктивистичке теорије учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока техничка школа струковних студија, Суботица, Марка Орешковића 16, Суботица
Особа за контактГордана Станков, sgordonka@yahoo.com, 023 081511, 063 1887608
Ауторипроф. др Гордана Станков, професор струковних студија Високе техничке школе струковних студија у Суботици; проф. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику
Реализаторипроф. др Гордана Станков, професор струковних студија Високе техничке школе струковних студија у Суботици; проф. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за математику и информатику
Општи циљевиУвођење новог методског приступа заснованог на употреби модела и различитих појмовних репрезентација који представљају основу за развој когнитивних процеса и математичког мишљења.
Специфични циљевиУпознавање наставника са основама конструктивизма и моделовања и са употребом различитим врстама репрезентација у математици; Упознавање наставника са позитивним искуствима реализатора програма стеченим током вишегодишњих предавања основних математичких појмова из алгебаре и анализе базирајући се на конструктивистичкој теорији учења и користећи не само симболичке, већ и конкретне и сликовне репрезентеције математичких појмова у оквиру различитих модела.
Теме програмаТеоретске основе; Нов методски приступ; Променљиве; Линеарне функције; Алгебарски изрази; Једначине
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 000 динара Спецификација цене: Надокнада реализаторима: 1 200 динара; Административни трошкови: 300 динара; Трошкови освежења за учесника: 500 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања