logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

271 Монтесори приступ у настави математике у нижим разредима основне школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаМонтесори друштво Србије, Суботица, Антона Ашкерца 3., Суботица
Особа за контактЕржебет Бедросиан, erzsebet@gtlnet.com, 024 541909, 063 8886938
Ауториспец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, специјалиста предшколске педагогије и Монтесори едукатор, ПУ "Наша радост", Суботица; Јелена Жепинић, Монтесори васпитач-инструктор, апсолвент Учитељског факултета у Сомбору, ПУ "Наша радост", Суботица
Реализаториспец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, специјалиста предшколске педагогије и Монтесори едукатор, ПУ "Наша радост", Суботица; Јелена Жепинић, Монтесори васпитач-инструктор, апсолвент Учитељског факултета у Сомбору, ПУ "Наша радост", Суботица; Дајана Шимић, Монтесори васпитач-инструктор, ПУ "Наша радост", Суботица
Општи циљевиУпознавање учесника са основним принципима Монтесори методе и Монтесори материјала у циљу могућности њихове сегментарне примене у настави математике.
Специфични циљевиУпознавање учесника са карактеристикама Монтесори материјала, са посебним освртом на материјале из области математике и разумевање њихових и индиректних циљева за учење детета; Развијање стваралачког потенцијала учесника за индивидуализовани рад и индивидуализацију рада у настави математике; Практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима из области математике; Развијање стваралачких потенцијала учесника за прављење нових дидактичких материјала са самосталан, или за рад и учење деце у малим групама; Развијање стваралачког потенцијала учесника за реализацију садржаја из области математике на различитим нивоа сложености.
Теме програмаПосматрање, праћење, вредновање у настави математике (индивидуализација у настави математике путем наставних листића и коришћењем Монтесори прибора на три нивоа сложености; самовредновање ученика у процесу учења); Могућности коришћења Монтесори прибора у настави математике (Презентација класичних Монтесори материјала и дидактичких материјала са принципима Монтесори материјала за садржаје: читање и писање бројева од 100 до 10 000, сабирање, одузимање, множење и делење до 10 000); Монтесори материјала за конкретну наставну јединицу; (Осмишљавање наставне јединице кроз рад са Монтесори материјалима, осмишљавање и израда коришћених Монтесори/дидактичких материјала у малим групама и презентација рада групе)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена по учеснику је 2 500,00 динара, која обухвата: 2 000,00 динара по учеснику је део хонорара за ауторе и едукаторе; 500,00 динара по учеснику је штампани материјал и ЦД за сваког учесника који прати садржај програма, канцеларијски и други материјали за израду дидактичких материјала. Цена не садржи путне трошкове, смештај и исхрану реализатора, као ни порезе и доприносе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања