logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

270 Методичка радионица Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПодружница математичара Ваљево, Вука Караџића 3, Ваљево
Особа за контактВојислав Андрић, voja.andric@gmail.com, 014 291 220, 065 291 22 00
Ауторидр Војислав Андрић, професор и директор, Ваљевска гимназија Ваљево; др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; др Мирослав Марић, ванрени професор, Математички факултет, Београд; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево
Реализаторидр Војислав Андрић, професор и директор, Ваљевска гимназија Ваљево; др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; др Мирослав Марић, ванрени професор, Математички факултет, Београд; др Милан Живановић, професор, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; др Драгана Тодоровић, доцент, Фармацеутски факултет, Београд; др Милан Јовановић, сарадник, Математички факултет, Београд; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Владимир Мишић, професор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево; Маријана Стефановић, професор ОШ „Владика Николај Велимировић”, Ваљево; Мирослав Марковић, професор, ОШ ''Сесте Илић'', Ваљево; Милена Марић, професор, 9. београдска гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд; Радиша Ковачевић, професор, Ваљевска гимназија, Ваљево; Зоран Ловрен, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац; Милорад Шуковић, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац
Општи циљевиСтручно-педагошко усавршавање наставника математике; Унапређивање дидактичко-методичких компетенција наставника математике; Усавршавање наставника математике у примени савремених информационих технологија у настави математике.
Специфични циљевиУнапређивање стручних знања наставника; Дидактичка трансформација најважнијих наставних садржаја; Усавршавање наставника у примени активних наставних метода и облика рада; Оспособљавање наставника за извођење додатне и допунске наставе математике и слободних математичких активности; Унапређивање компетенција наставника у сфери мотивације ученика; Унапређивање компетенција наставника у сфери проверавања и оцењивања ученика; Обука наставника за коришћење апликационих софтвера у настави математике; Примена могућности које пружа Интернет у настави математике.
Теме програмаДидактичко-методичке теме; Примена рачунара у настави математике; Стручне теме у млађим разредима основне школе; Стручне теме у старијим разредима основне школе и средњој школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 пута 3 000 = 90 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст. За софтверске програме цена је 4.000 динара, уколико се морају ангажовати компјутери, а уколико су они обезбеђени, цена је такође 3.000 по учеснику програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања