logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

27 Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш - програм превенције електронског насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
АуториСања З. Живковић, дефектолог - дипломирани специјални педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине у Нишу; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу
РеализаториСања З. Живковић, дефектолог - дипломирани специјални педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине у Нишу; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу
Општи циљевиИнформисање наставника о проблему електронског насиља и утицају медија на развој и понашање деце и унапређивање знања, вештина и способности наставника за примену превентивног рада са ученицима који се налазе у ситуацијама електронског насиља.
Специфични циљевиИспитивање перцепције наставника о појму, типовима и специфичностима електронског насиља, карактеристикама насилника и жртве, ризичним понашањима у виртуелном простору комуникације, уз указивање на пожељне начине понашања и реаговања као и заштите у ситуацијама електронског насиља.
Теме програмаИнтернет - база података или узрочник антисоцијалног понашања; Дефиниција и карактеристике електронског насиља; Облици електронског насиља; Виктимизација и ризична понашањa; Учесници у електронском насиљу; Последице и распрострањеност електронског насиљa; Превенција и интервенције у случајевима електронског насиља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 600 динара и обухвата:хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61