logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

266 Кад је лака геометрија и мерење прија Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
Ауторимр Бојана Чернош, професор разредне наставе, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд; специјалиста методике наставе математике, Јелена Враговић Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Стерија Поповић“, Вршац; Сања Павић Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија“, Београд
Реализаторимр Бојана Чернош, професор разредне наставе, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Београд;Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд; специјалиста методике наставе математике, Јелена Враговић Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Стерија Поповић“, Вршац; Сања ПавићРајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија“, Београд
Општи циљевиОснаживање и унапређивање професионалних компетенција учитеља да кроз практично- манипулативну методу и егземпларну наставу својим ученицима приближе математичке садржаје из области Геометрија и Мерење и мере.
Специфични циљевиПружање подршке учитељима да кроз низ специфичних активности (применом практично-манипулативне методе) својим ученицима омогуће лакше и интересантније усвајање садржаја из области Геометрија и Мерење и мере, са циљем да се побољшају постигнућа ученика и обезбеди трајност знања, трансфер знања и математичка писменост; Подстицање учитеља да садржаје наведених области суштински повезују са садржајима осталих наставних предмета, као и области унутар самог предмета и да применом наведених метода ученицима олакшају рад, учине га занимљивијим и омогуће трајност знања повезујући садржаје са различитим животним ситуацијама.
Теме програмаРазвијање математичког мишљења и моторике; Осврт на психолошке основе теорије развоја дечјег мишљења Пијажеа, Виготског, Кита Девлина; Дидактичко-методички приступ областима Геометрија и Мерење и мере; Реално окружење као стимуланс за интеграцију наставних садржаја у почетној наставни математике; Примена у задацима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 400, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потртошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања