logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

265 Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „20. октобар'”, Нови Београд, Омладинских бригада 138, Нови Београд
Особа за контактЈован Ћуковић, dvadesetioktobar@gmail.com, 011 6156059, 063 277401
Ауторипроф. Милош Арсеновић, редовни професор Математичког факултета у Београду; Јован Ћуковић, професор математике, директор Основне школе "20. октобар" у Београду; Миланко Бабић, професор математике у пензији; Радмила Божић, професор математике у Основној школи "Уједињене нације"
Реализаторипроф. Милош Арсеновић, редовни професор Математичког факултета у Београду; Јован Ћуковић, професор математике, директор Основне школе "20. октобар" у Београду; Миланко Бабић, професор математике у пензији; Радмила Божић, професор математике у основној школи "Уједињене нације"
Општи циљевиПодизање компетенција наставника у области стратегија и метода учења; Ширење репертоара наставничких техника за подстицање мотивације за решавање сложених задатака код већег броја ученика.
Специфични циљевиРазвијање позитивне слике код ученика, јачање сигурности и компетенција, што доводи до повећања мотивације за учење математике код ученика; Оспособљавање наставника за квалитетнију и успешнију реализацију наставног програма; Обучавање наставника да путем интеракције развијају мотивацију свих ученика за учење математике; Обучавање наставника да прати и вреднује постигнућа сваког ученика и даје му информацију о напредовању.
Теме програмаЗадаци који подстичу радозналост са акцентом на анализи решења: уочавање кључних места и праћење тока сопствених мисли; Уочавање неке инваријанте кроз конкретне примере. (Касније формулисање општег става); Рашчлањивање идеје и разноврсност задатака у функцији укључивања већег броја ученика; Нестандардни задаци који се своде на Дирехлеов принцип (Метода супротне претпоставке као начин доказивања); Различити начини решавања задатака у функцији развијања инвентивности и дубљег формирања појмова код ученика. Необични поступци и резултати подстичу знатижељу код ученика; Повезивање садржаја алгебре и геометријских метода, визуелизација као пут да се лакше мисли; Примена математичких концепата у уметности и свакодневном животу кроз примере о Златном пресеку и повезивање математике са праксом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 400 динара у бруто износу по полазнику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања