logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

264 Диференцирани приступ настави математике у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011 3820464, 064 1102344
АуториМирјана Стојсављевић Радовановић – дипломирани математичар; Милица Радуловић – наставник математике у ОШ „Иван Гундулић“, Београд; Весна Станојевић – наставник математике у ОШ „Милена Павловић Барили“, Београд; Злата Ступаревић – наставник математике у ОШ „1300 каплара“, Београд; Љубинка Дебељак – педагог школе у ОШ „Борислав Пекић“, Београд; Тања Ђоковић – наставник разредне наставе у ОШ „Душко Радовић“ Београд; Биљана Стошић – наставник разредне наставе у ОШ „Борислав Пекић“, Београд; Љиљана Вуковић – наставник математике у Ваздухопловној академији, Београд; Јагода Ранчић – наставник математике у ОШ „Коста Абрашевић“, Београд
РеализаториМирјана Стојсављевић-Радовановић – дипломирани математичар; Милица Радуловић – наставник математике у ОШ „Иван Гундулић“, Београд; Весна Станојевић – наставник математике у ОШ „Милена Павловић Барили“, Београд; Злата Ступаревић – наставник математике у ОШ „1300 каплара“, Београд; Љубинка Дебељак – педагог школе у ОШ „Борислав Пекић“, Београд; Тања Ђоковић – наставник разредне наставе у ОШ „Душко Радовић“ Београд; Биљана Стошић – наставник разредне наставе у ОШ „Борислав Пекић“, Београд; Љиљана Вуковић – наставник математике у Ваздухопловној академији, Београд; Јагода Ранчић – наставник математике у ОШ „Коста Абрашевић“, Београд
Општи циљевиПодизање нивоа компететности наставника за примену диференцираног приступа у реализацији наставе математике у основној школи.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за квалитетнију и успешнију реализацију наставног програма; Обучавање наставника да применом диференциране наставе развијају мотивацију свих ученика за учење математике; Подстицање наставника за неговање и развијање диференциране наставе водећи рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика; Обучавање наставника да прати и вреднује постигнућа сваког ученика дајући потпуну информацију ученику о његовом напредовању; Формирање базе примера добре праксе диференциране наставе математике; Подстицање наставника за развијање разноврсних врста и стилова учења у настави математике; Подстицање наставника за активну размену мишљења и искустава у настави; Мотивисање наставника да стално унапређује своју педагошку праксу.
Теме програмаПојам идивидуализоване и диференциране наставе; Могућности и значај примене диференцираног приступа у настави математике; Презантација припремљеног материјала и рад са учесницима на организацији рада у одељењу са диференцираним приступом; Рад са учесницима на припремању сопственог материјала за реализацију часа са диференцираним приступом; Предности и мане организације наставе са диференцираним приступом, конкретни примери, израда припрема за час (обрада, вежбање, систематизација)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе - основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 400 динара по учеснику. У цену је урачунато: ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, надокнаде за предаваче, радни материјал за учеснике, израда потврда о учествовању на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања