logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

261 Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
АуториДрагана Станојевић, руководилац Центра за испите, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; Наташа Николић Гајић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац
РеализаториНаташа Николић Гајић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац; Владан Гајић, дипломирани математичар за теоријску математику и примену, професор математике, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Невена Перић, мастер образовних политика, специјалиста образовне технологије, педагошки саветник, наставник разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево
Општи циљевиПодршка запосленима у школи за праћење и вредновање ученичких постигнућа кроз планирање иницијалних и годишњих тестова из математике, чиме обезбеђује унапређивање математичких компетенција ученика.
Специфични циљевиОснаживање полазника за избор оптималних садржаја из наставног програма и стандарда постигнућа за планирање вредновања и праћења ученичких постигнућа користећи задатке и тестове; Јачање компетенција полазника за избор задатака и конструкцију теста; Усмеравање полазника на правилну конструкцију упутства за прегледање и бодовање тестова; Оснаживање полазника за индивидуализацију наставе на основу резултата тестирања; Планирање засновано на постигнућима ученика; Оснаживање полазника у домену обраде и анализе података са тестирања; Упућивање полазника на развијање стратегија код ученика за поставља сопствених циљева у складу са постигнућима на тестирањима; Упућивање учесника на самовредновања код ученика и процењивање напретка.
Теме програмаТестови знања (врсте тестова, начин израде, сврха тестова)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 650 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања