logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

260 Визуелизација у настави математике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Београд, Булевар краља Александра 73, Београд
Особа за контактБранко Малешевић, malesevic@etf.rs, 011 3218425, 064 1252478
Ауторипроф. др Бранко Малешевић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Реализаторидр Бранко Малешевић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; др Ивана Јововић, доцент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; мср Бојан Бањац, асистент Факултета техничких наука у Новом Саду, Катедра за анимацију у инжењерству, студент докторских студија Електротехничког факултета у Београду; мр Маја Петровић, асистент Саобраћајног факултета у Београду, Катедра за општетехничке науке
Општи циљевиВизуелно представљање и осавремењавање делова градива математике основних и средњих школа како без рачунара, тако и помоћу рачунара.
Специфични циљевиОбука наставника и професора да делове градива који се односе на геометрију, алгебру и анализу представе рачунаром помоћу различитих бесплатних софтвера, интересантних едукативних сајтова, пре свега на српском језику и физичких модела.
Теме програмаМатематика помоћу рачунара; Бесплатан софтвер у настави математике (приказ актуелног бесплатног софтвера за визуелизацију у настави математике); Настава математике помоћу јавно доступних видео курсева (приказ изабраних видео курсева, начин формирања видео курсева, 2 сата, пленарно предавања и радионице, аутор и реализатори); Модели геометријских тела са и без употребе рачунара (начини формирања модела геометријских тела помоћу рачунара, оригами модели)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара (урачунат је пратећи радни материјал, као и освежење учесника).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања