logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

26 Где је нестала одговорност? – Oдговорност као главни фактор успешне партиципације ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Ђуре Јакшића 19, Шабац
Особа за контактБожидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015 341 578, 065 20 11 646
Ауторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог-педагог, дипл. гешталт психотерапеут, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац
Реализаторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Општи циљевиУнапређивање васпитног рада наставника у подстицању развоја одговорности код ученика, као услова за успешну партиципацију ученика у школи.
Специфични циљевиДефинисање улоге наставника у развоју одговорности код ученика. Подстицање и оснаживање процеса партиципације ученика засноване на одговорности и узајамном уважавању ученика и наставника.
Теме програмаОДГОВОРНОСТ: Одговорност није самоникла биљка; Емоционална памет: јаз генерација или јаз мозгова?; Тржиште безобразлука; ПАРТИЦИПАЦИЈА: Како то раде деца?; Умете ли да играте у тиму?; Колико сте информисани о информисаности?; Ученички парламент; Партиципација као тест одговорности ученика и наставника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто износ од 2 000,00 дин. за групу од 30 учесника, плус део укупних путних трошкова који се обрачунавају по обрасцу 10 л. МБ98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. Спецификација: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у ел. форми , издавања уверења и остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма обуке ангажовањем свог тима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања