logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

259 Аргументација и доказивање помоћу дијаграма Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторипроф. др Бранислав Боричић, доктор математичких наука, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду; др Мирјана Илић, доктор математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; др Драган Аздејковић, доктор економских наука, магистар математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; мср Младен Стаменковић, мастер математичар, асистент Економског факултета Универзитета у Београду, наставник у Математичкој гимназији
Реализаторипроф. др Бранислав Боричић, доктор математичких наука, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду; др Мирјана Илић, доктор математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; др Драган Аздејковић, доктор економских наука, магистар математичких наука, доцент Економског факултета Универзитета у Београду; др Весна Рајић, доктор статистичких наука, димпломирани математичар, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду; мср Младен Стаменковић, мастер математичар, асистент Економског факултета Универзитета у Београду, наставник у Математичкој гимназији; др Јелена Станојевић, др математичких наука, асистент Економског факултета Универзитета у Београду; мр Милибор Саковић, директор Прве економске школе у Београду; Дејан Недић, директор Друге економске школе у Београду; Милорад Гавриловић, директор Правно-пословне школе у Нишу
Општи циљевиУнапређење наставног процеса и оспособљавање наставника за имплементацију дијаграма у реализацији наставе математике.
Специфични циљевиУпознавање наставника са употребом дијаграма у области геометрије, вероватноће и логичког закључивања; Дефинисање позитивних и негативних аспеката, конкретна примена дијаграма и могућности имплементације у настави ван стандардних оквира; Програм би имао практичну димензију, где би реализатори прoграма радили са наставницима у форми радионице у другом делу програма.
Теме програмаВиди се са слике, увод у програм обуке; Када слика-дијаграм има моћ логичке аргументације, а када нема?; Употреба дијаграма у вероватноћи; Употреба дијаграма у геометрији
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара, часови, освежење и послужење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања