logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

258 Упоришне тачке у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
АуториЈасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер учитељ, педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште; Снежана Милојковић, мастер образовних политика, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, професор разредне наставе, ОШ "Бранко Радичевић", Голубац; Ивица Жупањац, професор разредне наставе, ОШ "Милун Ивановић", Ушће; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, ОШ "Вељко Дугошевић", Београд
РеализаториЈасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер учитељ, педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште; Снежана Милојковић, мастер образовних политика, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, професор разредне наставе, ОШ "Бранко Радичевић", Голубац; Ивица Жупањац, професор разредне наставе, ОШ "Милун Ивановић", Ушће; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, ОШ "Вељко Дугошевић", Београд; Бојана Живановић, професор математике, ОШ "Вељко Дугошевић", Браничево
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за истраживачки приступ, креативност, логичко мишљење и функционална знања, стварањем нових наставних математичких ситуација.
Специфични циљевиПодстицање наставника за осмишљавање и примену различитих стратегија при решавању математичких задатака које су прилагођене узрасту ученика и типу задатка; Подстицање наставника за израду интерактивних алата и коришћење информационе технологије у настави математике.
Теме програмаРазгибавање можданих вијуга; Математичка писменост у 21. веку; Упоришне тачке у настави математике; Истраживањем у настави математике до функционалног знања; Од проблема до решења; Игром до знања; Интерактивни алати у настави математике; Улога стрипа у математици. Израда стрипа на платформи www.toondoo.com; Улога ПП презентација у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа груп од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 400 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања