logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

257 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Београд, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011 3036818, 063 7304675
Ауторидр Војислав Андрић, професор и директор, Ваљевска гимназија Ваљево; др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; др Зоран Каделбург, редовни професор Математички факултет у Београду; др Бранислав Поповић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљeво
Реализаторидр Војислав Андрић, професор и директор, Ваљевска гимназија Ваљево; др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; др Зоран Каделбург, редовни професор Математички факултет у Београду; др Војислав Петровић, редовни професор, ПМФ Нови Сад, Департман за математику; др Градимир Војводић, редовни професор (у пензији), ПМФ у Новом Саду, Департман за математику; др Синиша Црвенковић, редовни професор, ПМФ у Новом Саду, Департман за математику; др Александар Липковски, редовни професор, Математички факултет, Београд; др Бранислав Поповић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац; др Мирослав Марић, ванредни професор, Математички факултет, Београд; др Марија Станић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац; др Небојша Икодиновић, доцент, Математички факултет, Београд; др Слађана Димитријевић, доцент, ПМФ, Крагујевац; др Ненад Вуловић, доцент, Факултет педагошких наука, Јагодина; др Милан Живановић, професор, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; др Владимир Балтић, сарадник, Факултет организационих наука, Београд; др Ђорђе Баралић, истраживач, Математички институт САНУ, Београд; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево, Владимир Мишић, професор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево; Маријана Стефановић, професор ОШ „Владика Николај Велимировић”, Ваљево; Милена Марић, професор, 9. београдска гимназија „Михаило Петровић Алас“, Нови Београд; Радиша Ковачевић, професор, Ваљевска гимназија, Ваљево; Драгољуб Ђорђевић, професор математике ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Зоран Ловрен, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац; Милорад Шуковић, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у основним школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу.
Специфични циљевиРазрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној школи; Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике; Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.
Теме програмаОсетљива питања редовне наставе математике у основним школама; Одабране теме за додатну наставу и припрему ученика за такмичења (Специфични примери реализације садржаја редовне наставе математике, посебно алгебарког, геометријског и аналитичког типа; Одабране теме из садржаја додатне наставе и припреме ученика за такмичења; Садржаји "рекреативног" типа који могу да послуже за популаризацију и привлачење ученикa захтевнијим темама; Примери примене рачунара и других технолошких помагала у креирању наставе и њеног прилагођавања већем броју ученика; Примена усвојених стандарда постигнућа ученика и одговарајуће прилагођавање наставе)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 пута 5 000 = 150 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања