logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

256 Унапређивање наставе математике у средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Београд, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011 3036818, 063 7304675
Ауторипроф. др Зоран Каделбург, редовни професор Математичког факултета, Београд; др Владимир Балтић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; др Ђорђе Баралић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; проф. др Олга Бодрожа Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Градимир Војводић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Нови Сад; мр Радојко Дамјановић, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета, Крагујевац; проф. др Ђорђе Дугошија, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; Драгољуб Ђорђевић, професор ОШ «Херој Иван Мукер», Смедеревска Паланка; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; Вера Ивковић, професор Осме београдске гимназије, Београд; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета, Београд; Јован Кнежевић, професор Шесте београдске гимназије, Београд; Радиша Ковачевић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; др Ђорђе Кртинић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Александар Липковски, професор Математичког факултета, Београд; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Ангела Митић Младеновић, професор Техничке школе «Раде Металац», Лесковац; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; проф. др Љиљана Петковић, Машински факултет, Ниш; проф. др Војислав Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Александра Равас, инжењер ИТ развоја, Рајфајзен банка, Београд; Нела Спасојевић, професор Техничке школе, Трстеник; проф. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад
Реализаторипроф. др Зоран Каделбург, редовни професор Математичког факултета, Београд; др Владимир Балтић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; др Ђорђе Баралић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; проф. др Олга Бодрожа Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Градимир Војводић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Нови Сад; мр Радојко Дамјановић, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета, Крагујевац; проф. др Ђорђе Дугошија, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; Драгољуб Ђорђевић, професор ОШ «Херој Иван Мукер», Смедеревска Паланка; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; Вера Ивковић, професор Осме београдске гимназије, Београд; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета, Београд; Јован Кнежевић, професор Шесте београдске гимназије, Београд; Радиша Ковачевић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; др Ђорђе Кртинић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Александар Липковски, професор Математичког факултета, Београд; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Ангела Митић Младеновић, професор Техничке школе «Раде Металац», Лесковац; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; проф. др Љиљана Петковић, Машински факултет, Ниш; проф. др Војислав Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Александра Равас, инжењер ИТ развоја, Рајфајзен банка, Београд; Нела Спасојевић, професор Техничке школе, Трстеник; проф. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у средњим школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу.
Специфични циљевиРазрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у средњој школи; Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике; Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.
Теме програмаОсетљивиа питања редовне наставе математике у средњим школама; Одабране теме за додатну наставу и припрему ученика за такмичења (Специфични примери реализације садржаја редовне наставе математике, посебно алгебарког, геометријског и аналитичког типа); Одабране теме из садржаја додатне наставе и припреме ученика за такмичења; Садржаји "рекреативног" типа који могу да послуже за популаризацију и привлачење ученикa захтевнијим темама; Примери примене рачунара и других технолошких помагала у креирању наставе и њеног прилагођавања већем броју ученика; Примена усвојених стандарда постигнућа ученика и одговарајуће прилагођавање наставе)
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 пута 5 000 = 150 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања