logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

254 Савремени аспекти примене проблемских задатака у почетној настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидр Ненад Вуловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Александра Михајловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Верица Милутиновић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Реализаторидр Ненад Вуловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Александра Михајловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Верица Милутиновић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Ристић Владимир, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; Милан Миликић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција учитеља у односу на припрему и примену проблемских задатака у почетној настави математике; Мотивисање учитеља за даље подстицање и развијање математичких способности и математичке креативности.
Специфични циљевиУочавање широког спектра могућности примене проблемских задатака у почетној настави математике, стратегија њиховог решавања и њихова примена у развијању математичких способности и креативности; Упознавање са врстама и начинима примене проблемских задатака у неким европским земљама; Превазилажење стереотипног начина презентовања проблемских задатака у неким специфичним наставним темама у почетној настави математике; Упознавање са могућностима укључивања и примене садржаја из историје математике, математичких игара и логичко-комбинаторних идеја у садржаје проблемских задатака; Осавремењавање часа математике коришћењем различитих типова проблемских задатака уз употребу информационо комуникационих технологија.
Теме програмаПроблемски задаци у почетној настави математике; Компаративна анализа проблемских задатака у књигама математике за први циклус образовања у неким страним земљама и примери добре праксе; Укључивање тема из историје математике и математичких игара у садржаје проблемских задатака; Решавање проблемских задатака уз употребу рачунара; Моделовање наставног часа коришћењем различитих типова проблемских задатака
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 75 000 динара. У цену семинара је урачуната накнада предавачима, путни трошкови предвача, штампани материјал за учеснике, освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања