logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

250 Писмени задаци и оцењивање у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво математичара Србије подружница Ниш, Париске комуне бб (Зграда Регионалног центра), Ниш
Особа за контактСлавољуб Милосављевић, slavce13@gmail.com, 018 213952, 064 1259703
АуториЗорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа у Ужицу; Саша Манић, наставник математике, Правно-пословна школа Ниш; Бранко Гавриловић, наставник математике, Економска школа у Ужицу
РеализаториЗорица Караић Шибалић, наставник математике, Економска школа у Ужицу; Саша Манић, наставник математике, Правно-пословна школа Ниш; Бранко Гавриловић, наставник математике, Економска школа у Ужицу
Општи циљевиКреирање писмених задатака са проблемским задацима и задацима из реалног живота и схватање значаја таквих задатака; Структурисање задатака по Блумовој таксономији, бодовање задатака и оцењивање.
Специфични циљевиКреирање задатака из реалног живота; Оспособљавање учесника да креирају писмене задатке који садрже проблемске ситуације и задатке из реалног живота; Развијање вештине структурисања задатака по Блумовој таксономији; Упознавање са осталим видовима оцењивања у настави математике (групни рад, презентације, усмено оцењивање, активност); Представљање педагошке, психолошке и социјалне функције оцењивања.
Теме програмаМетоди научног истраживања; Блумова таксономија; Проблемски задаци и задаци из реалног живота; Креирање писменог задатка; Модел решења и метријске карактеристике; Остали видови оцењивања у настави математике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 2 000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе, доприносе и трошкове ДМС-а. У цену нису урачунати трошкови материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања