logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

25 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 064 8634050
АуториЗденка Рајковић, професор разредне наставе, ОШ" Вук Караџић" Нови Сад; Љиљана Обренов, професор разредне наставе, ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад; др Виолета Петковић, стручни сарадник, Педагошки завод Војводине, Нови Сад
РеализаториЗденка Рајковић, професор разредне наставе, ОШ" Вук Караџић" Нови Сад; Љиљана Обренов, професор разредне наставе, ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад; Јелена Обренов, дипломирани психолог, ОШ " Свети Сава" Руменка; Александар Матејић, професор разредне наставе, ОШ" Свети Кирило и Методије" Нови Сад 5. др Виолета Петковић, стручни сарадник, Педагошки завод Војводине, Нови Сад
Општи циљевиПовећање компетенција наставника и стручних сарадника за реализацију превентивних активности у циљу стварања подстицајне, толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, са акцентом на вршњачкој подршци.
Специфични циљевиУсвајање знања и вештина у циљу организовања вршњачке подршке (организованог волонтерског рада деце/ученика) и различитих видова организације наставе (пројектне, ванучионичке и тимске наставе) који доприносе стварању подстицајне средине за учење и психосоцијалном развоју деце/ученика; Примена усвојених знања и вештина у наставној и ваннаставној пракси; Размена примера из праксе, уз конструктивну критичку анализу.
Теме програма(Не)насиље у школи; Вршњачка подршка - волонтерски рад у основној школи; Пројектна настава, Ванучионичка настава; Тимска настава; Интерактивне радионице; Приказ примене сазнања са обуке; Даљи кораци имплементације програма
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3.500,00 динара. Спецификација: 900,00 дин. радни и потрошни материјал 100,00 дин. израда уверења 2.500,00 дин. хонорари реализаторима
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања