logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

248 Мотивисање и развијање интересовања за учење математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМатематичко друштво АРХИМЕДЕС, Београд, 11000 Београд, Дечанска 6, Београд
Особа за контактБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, (011) 3245382, 063 358248
АуториБогољуб Маринковић, професор математике (у пензији), директор и главни активиста у МД „Архимедес“, Београд; Драгана Стошић Миљковић, професор математике, МД „Архимедес“, Београд; др Владимир Јанковић, редовни професор Математичког факултета у Београду Програм: Мотивисање и развијање интересовања за учење математике
Реализаторидр Милош Арсеновић, редовни професор Математичког факултета у Београду; др Мирко Дејић, редовни професор Учитељског факултета у Београду; др Војислав Андрић, ванредни професор, директор Ваљевске гимназије; мр Маријана Зељић, доцент Учитељског факултета у Београду; Ружица Кљајевић, наставник математике, ОШ „Горња Варош“, Земун; Драгана Стошић Миљковић, професор математике, МД „Архимддес“, Београд; Јелена Бабић, професор разредне наставе, ОШ „Светозар Милетић“, Земун; Катица Марић, професор разредне наставе, ОШ „Раде Кончар", Земун; Вера Ивковић“, професор математике, Осма београдска гимназија; Богољуб Маринковић, прорфесор математике, МД „Архимедес“, Београд
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима и оспособљавање за квалитетно извођење наставе математике, нарочито у мотивисању и развијању интересовања ученика за учење математике
Специфични циљевиУнапређивање метода и облика рада наставника на подстицању мотивације и одржавању интересовања за математику код ученика, уз презентацију одговарајућих садржаја (задаци и упутства за примену у настави математике).
Теме програмаМотивација и подстицаји у настави; Развијање и одржавање интересовања за учење математике; Избор задатака (и методе решавања); Практикум (вежбе); Математички квиз
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 2 400 динара по учеснику за 1 дан обуке (8 сати), укупно до 72 000 дин. Покривају се само основни трошкова: за предаваче, сале, писана обавештења и упутства, ПТТ, евиденција и друга документација, уверења за учеснике, радни материјали, освежење (кафа и сендвич), порези и доприноси. Режијски трошкови и рад службе на припреми нису рачунати, како би цена била што приступачнија за наставике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања