logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

247 Метакогнитивни приступ у настави математике. Моделирање алгебарских израза. Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
Ауторидоцент др Рале Николић, доцент на Факултету информационих наука на Универзитету Метрополитан, Београд; Радица Каровић ,наставник математике, ОШ "Ослободиоци Београда“ Београд, оснивач и председник удружења “Млади математичар“
Реализаторидоцент др Рале Николић, доцент на Факултету информационих наука на Универзитету Метрополитан, Београд; Радица Каровић, наставник математике, ОШ "Ослободиоци Београда“ Београд, оснивач и председник удружења “Млади математичар“
Општи циљевиЈачати професинални капацитет наставника и мотивисати наставнике да развијају и подстичу математичку креативност радозналост и интересовање код ученика коришћењем метакогнитивног приступа у математичким проблемима.
Специфични циљевиПрограм има за циљ да на конкретним примерима покаже да новим методским приступом у решавању математичких проблема треба да: Обогати методичка знања наставника; Подстакне наставника на иновативни приступ развијању аналитичко-логичког промишљања ученика; Оспособи наставнике за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом.
Теме програмаУочени методски проблеми у изучавању математике у основној школи; Метакогнитивни приступ у решавању задатака; Моделирање- области алгебарских израза и њихових примена у геометрији
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 300, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потртошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања