logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

245 Интерактивна настава математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаЕлектротехнички факултет у Београду, Београд, Булевар Краља Александра 73, Београд
Особа за контактСиниша Јешић, jesha@eunet.rs, 011 2775 251, 063 527 903
Ауторипроф. др Синиша Јешић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Реализаторипроф. др Синиша Јешић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; Драгица Мишић, наставник математике, педагошки саветник, Основна школа "Браћа Барух" у Београду; др Наташа Ћировић, доцент на Електротехничком факултету у Београду, Катедра за примењену математику; Тања Њаради, наставник математике, Основна школа "Мирослав Антић" у Београду
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену образовних технологија и савремених наставних средстава који потенцирају интерактиван однос ученика и наставника у наставном процесу.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма могу се окарактерисати вишеструко: а) Обука наставника за припрему материјала за интерактивну наставу, како писаних тако и у електронској форми; б) Упознавање наставника са савременим образовним технологијама које потенцирају улогу ученика у наставном процесу и које наставнику дају повратну информацију о нивоу усвојености знања од стране ученика; в) Обука наставника да проверу знања ученика не обавља на процедуралном нивоу, него да видовима вишекритеријумских тестирања добија повратну информацију не само о активним него и о пасивним знањима ученика.
Теме програмаМиметичка настава математике; Вишекритеријумско тестирање моделима
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 800 динара по учеснику, што обухвата: а) Копирање материјала и нарезивање ЦД-а са материјалима око 200 дин; б) Трошкови простора, сокова и сендвича 550 динара; в) Зарада извођача око 700 динара; г) Порез и издавање уверења око 350 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања