logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

243 Израда тестова и других облика провере знања из математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаУниверзитет у Београду - Математички факултет, Београд, Студентски трг 16, Београд, Београд
Особа за контактМарек Светлик, svetlik@matf.bg.ac.rs, 063 8 640 147, 063 8 640 147
Ауторипроф. др Миодраг Матељевић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у Београду, дописни члан САНУ; доц. др Миљан Кнежевић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду; проф. др Мирослав Марић, ванредни професор Математичког факултета Универзитета у Београду; Марек Светлик, асистент Математичког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Миодраг Матељевић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у Београду, дописни члан САНУ; доц. др Миљан Кнежевић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду; проф. др Мирослав Марић, ванредни професор Математичког факултета Универзитета у Београду; Марек Светлик, асистент Математичког факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиРазвијање компетенција: Познавање научне дисциплине којој припада предмет који предају; Поседовање дидактичко-методичких знања неопходних за предмет који предају; Поседовање знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма јесу да учесници: Увиде на које се све начине може осмислити и реализовати провера знања из математике; Идентификују проблеме који се јављају приликом провере знања; Продубе разумевање основних концепата у математици/ рачунарству и информатици; Уоче могуће погодности које омогућава примена ИКТ-а у изради тестова и других облика провере знања у математици; Упознају стандардне међународне тестове (PISA, TIMSS).
Теме програмаПримери тестова; Резултати неких тестирања; Како проверити да ли заиста тестирамо то што смо желели; Тестови отвореног и затвореног типа; Како изабрати које одговоре (решења) понудити; Други облици провере знања; Састављање задатака за математичка такмичења; Најчешће грешке приликом састављања тестова и других инструмената за проверу знања
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 400 динара Хонорари за реализаторе: 1 600 динара; Опрема и простор: 300 динара; Радни материјали: 300 динара; Храна и пиће: 200 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања