logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

242 Државни семинар Друштва математичара Србије Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Београд, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011 3036818, 063 7304675
Ауторипроф. др Војислав Андрић, Висока пословна школа струковних студија, Ваљево и Ваљевска гимназија; др Владимир Балтић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; др Ђорђе Баралић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; проф. др Олга Бодрожа Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Градимир Војводић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Нови Сад; др Ненад Вуловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; мр Радојко Дамјановић, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета, Крагујевац; проф. др Ђорђе Дугошија, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; Драгољуб Ђорђевић, професор ОШ «Херој Иван Мукер», Смедеревска Паланка; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; Вера Ивковић, професор Осме београдске гимназије, Београд; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор Математичког факултета, Београд; Јован Кнежевић, професор Шесте београдске гимназије, Београд; Радиша Ковачевић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; др Ђорђе Кртинић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Александар Липковски, професор Математичког факултета, Београд; Зоран Ловрен, наставник ОШ "Свети Сава", Аранђеловац; Милена Марић, професор Девете гимназије "Михаило Петровић – Алас", Нови Београд; проф. др Мирослав Марић, ванредни професор Математичког факултета, Београд; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Ангела Митић Младеновић, професор Техничке школе «Раде Металац», Лесковац; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; проф. др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор Математичког факултета, Београд; проф. др Љиљана Петковић, Машински факултет, Ниш; проф. др Војислав Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Александра Равас, инжењер ИТ развоја, Рајфајзен банка, Београд; Нела Спасојевић, професор Техничке школе, Трстеник; проф. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; проф. др Душан Тошић, редовни професор у пензији, Математички факултет, Београд; проф. др Милан Туба, редовни професор Факултета компјутерских наука, Београд; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; др Драган Урошевић, научни саветник Математичког института САНУ, Београд; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; Милорад Шуковић, наставник ОШ "Свети Сава", Аранђеловац
Реализаторипроф. др Војислав Андрић, Висока пословна школа струковних студија, Ваљево и Ваљевска гимназија; др Владимир Балтић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; др Ђорђе Баралић, научни сарадник Математичког института САНУ, Београд; проф. др Олга Бодрожа Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Градимир Војводић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Нови Сад; др Ненад Вуловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; мр Радојко Дамјановић, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета, Крагујевац; проф. др Ђорђе Дугошија, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; Драгољуб Ђорђевић, професор ОШ «Херој Иван Мукер», Смедеревска Паланка; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; Вера Ивковић, професор Осме београдске гимназије, Београд; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор Математичког факултета, Београд; Јован Кнежевић, професор Шесте београдске гимназије, Београд; Радиша Ковачевић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; др Ђорђе Кртинић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Александар Липковски, професор Математичког факултета, Београд; Зоран Ловрен, наставник ОШ "Свети Сава", Аранђеловац; Милена Марић, професор Девете гимназије "Михаило Петровић – Алас", Нови Београд; проф. др Мирослав Марић, ванредни професор Математичког факултета, Београд; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Ангела Митић Младеновић, професор Техничке школе «Раде Металац», Лесковац; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; проф. др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор Математичког факултета, Београд; проф. др Љиљана Петковић, Машински факултет, Ниш; проф. др Војислав Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Александра Равас, инжењер ИТ развоја, Рајфајзен банка, Београд; Нела Спасојевић, професор Техничке школе, Трстеник; проф. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Крагујевац; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; проф. др Душан Тошић, редовни професор у пензији, Математички факултет, Београд; проф. др Милан Туба, редовни професор Факултета компјутерских наука, Београд; Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; др Драган Урошевић, научни саветник Математичког института САНУ, Београд; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; Милорад Шуковић, наставник ОШ "Свети Сава", Аранђеловац
Општи циљевиУнапређивање наставе математике и информатике у основним и средњим школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу и подизање нивоа дидактичко-методичких компетенција наставника.
Специфични циљевиРазрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и информатике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној и средњој школи; Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике; Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике и информатике.
Теме програмаСпецифични примери реализације садржаја редовне наставе математике, посебно алгебарског, геометријског и аналитичког типа, као и информатике; Одабране теме из садржаја додатне наставе и припреме ученика за такмичења; Садржаји "рекреативног" типа који могу да послуже за популаризацију и привлачење ученикa захтевнијим темама; Примери примене рачунара и других технолошких помагала у креирању наставе и њеног прилагођавања већем броју ученика; Примена усвојених стандарда постигнућа ученика и одговарајуће прилагођавање наставе
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 пута 10 000 = 300 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања