logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

24 Вршњачко насиље и шта са њим? Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за младе ФАКТА ЕДУКА, Нови Сад, Змај Јовина 12, Нови Сад
Особа за контактВишња Исидора Дивипд Жежељ, visnjadivild@yahoo.com, 021 420287, 062 288222
Ауторидоц. др Тања Недимовић, професорка психолошке групе предмета на Високој школи струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу; Бранка Кресоја, едукатор/тренер Агенције “Life Coaching” која се бави едукацијом, психотерапијом и консалтингом; члан и едукатор ЦЗМ ФАКТА ЕДУКА
Реализаторидоц, др Тања Недимовић, професорка психолошке групе предмета на Високој школи струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу; Сандра Илић, дипл. психолог, експерт координатор за развојне програме обуке, Нафтна индустрија Србије Нови Сад, члан и едукатор ЦЗМ ФАКТА ЕДУКА
Општи циљевиУнапређење знања и вештина запослених у васпитно-образовним установама за препознавање и разумевање појаве вршњачког насиља са крајњим циљем превенирања ситуација насиља и креирања стимулативног и толерантног окружења у ВО установама.
Специфични циљевиУсвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља, учесталошћу и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама; Сензибилизација васпитно-образoвних радника за препознавање и процену насилног понашања - вршњачког насиља; Упознавање са програмима превенција и усвајање специфичних вештина за рад на превенцији вршњачког насиља; Усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља.
Теме програмаАгресивност и вршњачко насиље; Фактори ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама; Програми превенције вршњачког насиља; Методе и технике за креирање рада са ученицима ради ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2.000,00 динара - цена укључује: надокнаду за предаваче, писани материјал за учеснике или материјал на ЦД-у, материјал за вежбе. Посебно плаћање путних трошкова за долазак реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања