logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

237 Мултимедијални садржаји у функцији образовања Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
Ауторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, пом. дир. ОШ "Бошко Ђуричић" у Јагодини
Реализаторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић у Јагодини; Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић у Јагодини; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, пом. дир. ОШ "Бошко Ђуричић" у Јагодини
Општи циљевиУвођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду; Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих технологија.
Специфични циљевиПодстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.
Теме програмаМултимедијални наставни сарджаји; Пројекат израде мултимедијалног наставног садржаја; Дигитални филм у настави; Анимације у настави; Школски сајт; Електронски дневник; Електронска библиотека
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања