logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

236 Модели комуникације у онлајн окружењу Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе Абакус, Београд, Љ. Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, goranabakus@gmail.com, 011 7466024, 064 8090630
АуториЖолт Коња, наставник, Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад; Горан Станојевић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Оливера Марковић, професор математике, ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш; Вела Чоја, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд
РеализаториЖолт Коња, наставник, Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад; Горан Станојевић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Оливера Марковић, професор математике, ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш; Вела Чоја, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Милена Крстић, наставник, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш
Општи циљевиУнапређење комуникационих вештина наставника у онлајн окружењу; Едукација наставника за превенције дигиталног насиља; Оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе.
Специфични циљевиУпознавање наставника са савременим онлајн образовним окружењима; Професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника у комуникацији уз примену савремених информационо комуникационих технологија; Унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика; Оспособљавање наставника за управљање онлајн окружењем за рад и учење; Индивидулазовани приступ раду са ученицима; Подршка наставницима у процесу доживотног усавршавања; Подизање свести наставника о свим аспектима дигиталног насиља; Оснаживање наставника за предузимање конкретних корака и процеса у циљу превенције дигиталног насиља.
Теме програмаПојам и значај комуникације у онлајн окружењу; Системи и сервиси који пружају онлајн комуникацију ; Платформе за управљање учењем као сервиси комуникације; Безбедност на интернету и стварање толерантне средине за учење; Државна регулатива у превенцији насиља над децом на интернету; Сyber bullying; Конкретне ситуације нарушавања безбедности деце на интернету и предлози решења; Успостављање безбедног онлајн окружења за учење; Мудл платформа - улоге на образовним окружењима; израда наставног курса; Додавање ресурса и активности у наставни курс; Додавање активности праћења постигнућа ученика; Комуникација са ученицима у онлајн окружењу; Презентација радова, евалуација семинара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање2 недеље (32 сата, 16 сати непосредног рада са учесницима) 32 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику је 4 200 РСД. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала, путни и административни трошкови.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања