logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

235 Креирање наставних веб-садржаја коришћењем Joomla система за управљање подацима Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаПедагошко друштво информатичара Србије – Ниш, Алесандра Медведева 14, спрат 2, канцеларија 235, Ниш
Особа за контактДејан Пејчић, dpejca@mts.rs, +38118512500, +381637714164
АуториМилан Динић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник; Снежана Цвејић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Краљ Александар Први'', Нови Београд; Драган Илић, наставник информатике и рачунарства, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац", Ниш; Саша Поповић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Душан Радовић“, Ниш; Далибор Тодоровић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Вук Караџић“, Ниш; Градимирка Николић, наставник техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства, педагошки саветник, ОШ „Јастребачки партизани“, Мерошина
РеализаториМилан Динић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник; Снежана Цвејић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Краљ Александар Први'', Нови Београд; Драган Илић, наставник информатике и рачунарства, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац", Ниш; Саша Поповић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Душан Радовић“, Ниш; Далибор Тодоровић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Вук Караџић“, Ниш; Градимирка Николић, наставник техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства, педагошки саветник, ОШ „Јастребачки партизани“, Мерошина; Александар Стојковић, наставник техничког и информатичког образовања, ОШ „Сретен Младеновић Мика”, Ниш; Невена Пешић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Стојан Новаковић“, Блаце; Силвана Ивковић, професор рачунарства и информатике, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац", Ниш; Љубиша Ивковић, професор рачунарства и информатике, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац", Ниш; Татјана Митић, наставник информатике и рачунарства, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац", Ниш
Општи циљевиОспособљавање полазника за самосталну израду и уређивање веб сајта; Проширивање знања и вештина запослених у образовању у области ИКТ уз примену алата за израду и уређивање наставних веб садржаја коришћењем система за динамичко управљање садржајем.
Специфични циљевиПодстицање креативних потенцијала запослених у школама у изради и уређивању садржаја на веб страницама за потребе предмета и иновирања и унапређења сопственог рада и рада школе; Стицање знања довољних за самосталну израду наменског сајта у сврху реализације наставе конкретног предмета или интернет презентације школе; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИТ-а. Развијење отворености према процесу сталног учења и усавршавања.
Теме програмаУвод - мапа сајта- инструкције; Организација сајта: категорије, медија, чланци и смернице за креирање мапе сајта; Упознавање са софтверским пакетом JOOMLA са упутством за инсталирање и подизање JOOMLA сајта; Како ажурирати профил полазника на систему за електронско учење?; Које су предности слободног софтвера кроз приказ два програма слободног софтвера CMS за израду веб сајтова који су погодни за потребе курса WordPress и Joomla?
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника20
Трајање5 недеља (24 сата, 3 сата непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
Цена2 000,00 дин по учеснику. Цена програма укључује надокнаду предавачима, електронски материјал са семинара достављен путем електронске поште, организацију завршног сусрета. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања