logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

234 Интернет и ми у сигурној мрежи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаООШ „Владислав Рибникар”, Београд, Краља Милутина 10, Београд
Особа за контактМарина Петровић, azo-seminar@live.com, 011 3640 166, 064 021--02-12
АуториМарина Петровић, професор информатике, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за информатику и медије са методиком наставе информатике, Сомбор
РеализаториМарина Петровић, професор информатике, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за информатику и медије са методиком наставе информатике, Сомбор; Зорица Прокопић, професор рачунарства и информатике, Техничка школа, Лозница; Јелена Пријовић, професор електротехнике, Техничка школа, Чачак; Оливера Канкараш Милићевић, професор информатике, Економско-трговинска школа, Кула; Мирко Марковић, професор филозофије и грађанског васпитања, Гимназија, Лозница; Ђура Пађан, професор техничког и информатичког образовања у ООШ“Владислав Рибникар“
Општи циљевиРазвој стручних и етичких знања код наставника о Интернету, предностима и недостацима за коришћење у образовању, за комуникацију и сарадњу, о компјутерској етици, начинима злоупотребе и сигурних понашања у циљу заштите ученика.
Специфични циљевиУпознати просветне раднике са развојем Интернета и могућностима електронског учења, његовим предностима и недостацима; Упознати их са могућношћу проналажења и коришћења знања преко Интернета као и о начинима комуникације и сарадње преко Интернета; Стицање увида о питањима компјутерске етике; Препознавање ризичних ситуација и понашања на Интернету; Стицање увида о ширини и обиму проблема које представља електронско насиље, његовим појавним облицима и начинима да се оно предупреди и избегну опасне последице по ученике; Припрема предавања за ученике, родитеље и колеге о предностима које нуди Интернет и опасностима које вребају као и о сигурним начинима понашања на Интернету.
Теме програмаРазвој Интернета, учење на даљину и е-учење; Начини комуникације и сарадње на Интернету; Електронско насиље; Припрема и реализација предавања и осталих активности у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање3 недеље (16 сати, 4 сата непосредног рада са учесницима) 16 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику је 2 200 динара (са ПДВ-ом) и она у себе укључује: рад са стучним предавачима, приступ материјалима потребним за рад, организација завршног сусрета, освежење, уверење о стручном усавршавању.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања