logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

232 CAD 2D – Све што је неопходно да знате Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаМашинска школа „Панчево”, Панчево, Браће Јовановића 103, Панчево 26101
Особа за контактЗоран Радовановић, radovanovic.zoran@ymail.com, 013 300999, 0641541590
Ауторимр Милорад Илић, дипл.маш.инж.спец., директор школе
РеализаториСиниша Радмановић, дипл.маш.инж., наставник машинске групе предмета; Нада Бучевац, дипл.маш.инж., наставник машинске групе предмета
Општи циљевиПодизање нивоа техничке писмености и културе наставника основних и средњих школа.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања и вештина наставника; Овладавање универзалним алатом за пројектовање и комуницирање у техници; Модернизација наставе; Повезивање два нивоа образовања (основног и средњег); Мотивација ученика за бављење техником; Професионална оријентација ученика за упис у средње стручне школе; Квалитетнија међусекторска сарадња; Квалитетнија размена информација између стручњака различитих области технике; Овладавање корисним алатом за израду графичких прилога за презентације, извештаје, стручне радове и сл...; Освежавење знања; Припрема за напредније софтвере са параметарским моделирањем.
Теме програмаУвод у рачунарску графику 2Д; Цртање једноставних контура; Цртање и примена изведених ентитета; Цртање сложенијих контура; Комплетирање цртежа
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 000 дин. Расподела: Школа: 30%, кетеринг: 10%, аутор и реализатори: 60%
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања