logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

231 Учење на даљину уз примену мултимедије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
Ауторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини
Реализаторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, пом. дир. ОШ "Бошко Ђуричић" у Јагодини
Општи циљевиОспособљавање наставника ,васпитача, медицинских сестара-васпитача, сарадника за примену информационих технологија које омогућавају реализацију образовног процеса на даљину и повећавају квалитет наставе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, васпитача, медицински хсестара-васпитача, сарадника за креирање мултимедијалних садржаја коришћењем десктоп и веб апликација: Libre Office Impress и Prezi. Дељење дигиталних садржаја путем веба: Youtube, Vimeo, Slideshare. Унапређење образовног процеса уз помоћ система за даљинско учење и управљање образовним садржајима - Moodle; Оспособљавање наставника за коришћење система виртуелне учионице, односно система који интегрише видео и аудио конференцију, белу таблу и софтвер за презентацију - Big Blue Button; Циљ је повећати квалитет образовног процеса и учинити образовне садржаје лако доступним што већем броју ученика; Циљ је и отворити наставницима нове могућности за стручним усавршавањем, као и нове пословне прилике.
Теме програмаПримена мултимедијалних презентација у настави; Дељење презентација путем онлајн сервиса- SlideShare; Оналајн сервиси за дељење видео записа; Прези онлајн сервис за креирање презентација; Коришћење интерактивних табли; Циљеви и задаци софтвера за учење на даљину и управљање образовним садржајем (LMS); Кориснички интерфејс LMS система; Креирање и управљање онлајн курсевима; Управљање онлајн едукативним ресурсима; Управљање ученичким и инструкторским налозима; Онлајн конференције (виртуелна учионица); Предности и недостаци онлајн конференција; Употреба микрофона и веб камере; Упознавање наставника са интерфејсом система виртуелне учионице; Улога модератора; Употреба напредних могућности за презентовање садржаја; Излагање у виртуелној учионици
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања