logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

23 Водич за час одељењског старешине Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
АуториБранкица Михајловић Илић, наставник психологије, Економско трговинска школа Бор; Елена Спасић Митрановић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа Бор
РеализаториБранкица Михајловић Илић, наставник психологије, Економско трговинска школа Бор; Елена Спасић Митрановић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа Бор
Општи циљевиРазумевање значаја часова одељењског старешинe и одељењске заједнице у процесу образовања и васпитања ученика; Повећање компетенција одељењских старешина за решавање проблема у одељењу у циљу стварања толерантне, недискриминативне и безбедне средине.
Специфични циљевиУпознавање са правном регулативом која се односи на рад одељењског старешине; Оспособљавање за примену различитих техника успешног грађења односа са ученицима; Оспособљавање за употребу разноврсних облика рада, наставних средстава и метода активне наставе у циљу стварања позитивне климе у одељењу; Oспособљавање за вршење одабира и прилагођавања  метода, облика рада и наставних средстава индивидуалним психолошким карактеристикама ученика и разноврсним проблемским ситуацијама; Упознавање са ефикасним и сврсисходним моделима  реаговања у најчешћим проблемским ситуацијама у одељењу и подстицање на развијање сопствених конструктивних модела реаговања; Оспособљавање за рад на подстицању мотивације ученика за ангажовање у школи.
Теме програмаСмернице за рад одељењског старешине; Клима у одељењу; Учење; Проблеми у понашању ученика; Педагошке ситуације
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајање4 недеље (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2 500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања