logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

229 Примена слободног софтвера у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење професора информатике Србије, Нови Сад, Пастерова 14/11, Нови Сад
Особа за контактGoran Jovišić, goranjovisic@yahoo.com, 021 6392686, 060 3020748
АуториГоран Јовишић, професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, Техничка школа, Власотинце
РеализаториГоран Јовишић, професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, Техничка школа, Власотинце; Здравко Мутин, професор физике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Младен Јовановић, наставник, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот
Општи циљевиПромоција употребе слободног лиценцног софтвера; Значај поштовања ауторских и сродних права; Смањивање употребе пиратског софтвера; Обука за коришћење конкретних програмских алата слободног софтвера.
Специфични циљевиУпознавање са предностима слободног лиценцног и бесплатног софтвера у редовном и инклузивном образовању, употреба бесплатног офис пакета; Примена слободног софтвера у пракси; Обучити наставнике да користе слободан софтвер и да вештине и знања стечене обуком пренесу на ученике; Указати на заначајне финансијске уштеде које се постижу коришћењем лиценцираног а бесплатног софтвера; Осавремењивање наставе, смањење степена софтверске пиратерије у образовним институцијама; Повећани ефекти наставе; Развити основни, напредни и професионални ниво употребе рачунара у настави и администрацији школе; Формирање навике коришћења легалног софтвера кроз поштовање ауторских права.
Теме програмаАуторска права; Слободни софтвери; Појам софтверске лиценце; Libre Office и програм Writer; Програм Impress. Алат за израду мултимедијалних презентација Impress; Инсталација програма за снимање и обраду аудио сигнала „Audacity“, упознавање са његовим основама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање4 недеље (24 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
Цена2 000 динара по учеснику (бруто). У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови реализатора на завршни сусрет, накнада за хостинг сајта.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања