logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

228 Паметна учионица у савременом друштву знања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062/797040
Ауторидр Верица Милутиновић, асистент Информатике са методиком наставе на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторидр Верица Милутиновић, асистент Информатике са методиком наставе на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Бранка Арсовић, асистент Информатике на Учитељском факултету у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређење васпитно-образовног рада; Иновирање и осавремењавање наставе кроз развијање компетенција наставника за коришћење SMART технологија у настави; Охрабривање наставника за коришћење ових технологија у настави.
Специфични циљевиПрограм има за циљ упознавање наставника са могућностима примене SMART табле, документ камере и реакцијског система у настави, оспособљавање и усавршавање наставника за коришћење одговарајућег хардвера и софтвера SMART Notebook; Посебно су наглашени осмишљавање, креирање и примена мултимедијалних презентација коришћењем Notebook софтвера као и креирање тестова знања погодних за употребу са реакцијским системом у функцији добијања тренутних повратних информација о усвојеним знањима ученика по реализацији наставних активности; Циљ је подстицање радозналости и мотивације ученика, али и осавремењавање часова уопште; У оквиру програма предвиђена је израда и анализа тестова знања, израда мултимедијалних презентација- материјала за наставу.
Теме програмаОснове руковања паметном таблом; Упознавање са програмом SMART Notebook Software и његовим могућностима; Основе руковања SMART реакцијским системом (даљинским управљачима за одговоре); Основе руковања SMART документ камером; Израда мултимедијалне презентације за једну наставну јединицу у програму SMART Notebook; Презентовање креираних мултимедијалних материјала; Израда интерактивних електронских вежби и квизова за реакцијске системе у програму SMART Notebook Software; Садржај: Пројектовање, анализа и евалуација тестова и квизова
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника22
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу износила би 88 000 (22 * 4 000) динара и у цену би биле урачунате надокнаде предавачима, систем администраторима, путни трошкови, коришћење рачунара са инсталацијама одговарајућих софтвера, уверења о савладаном програму стручног усавршавања и радни материјал – нарезани CD са материјалима, папир, скрипта (фотокопирање), примери, освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања