logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

227 Онлајн учење кроз примену мултимедијалних садржаја Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
Ауторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини
Реализаторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, пом. дир. ОШ "Бошко Ђуричић" и стручни сарадник Академије Филиповић у Јагодини
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену информационих технологија које омогућавају реализацију образовног процеса на даљину и повећавају квалитет наставе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, васпитача, медицинских сестара-васпитача, сарадника за креирање мултимедијалних садржаја коришћењем веб апликациај Prezi; Дељење дигиталних садржаја путем веба: Youtube, Vimeo, Slideshare; Унапређење образовног процеса уз помоћ система за даљинско учење и управљање образовним садржајима - Moodle; Оспособљавање наставника за коришћење система виртуелне учионице, односно система који интегрише видео и аудио конференцију, белу таблу и софтвер за презентацију - Big Blue Button; Циљ је повећати квалитет образовног процеса и учинити образовне садржаје лако доступним што већем броју ученика; Такође, циљ је и отворити наставницима нове могућности за стручним усавршавањем, као и нове пословне прилике.
Теме програмаВидео конференција; Употреба микрофона и веб камере; Упознавање са интерфејсом система виртуелне учионице; Улога модератора; ЛМС софтвер; Креирање и управљање онлајн курсевима; Израда мудл курса; Дељење презентација путем онлајн сервиса; Оналајн сервиси за дељење видео записа; Прези онлајн сервис за креирање презентација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање3 недеље (24 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 4 500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања