logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

226 Онлајн наставник (креирај-постави-подели) Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024 874733, 064 8062059
АуториБела Тот, наставник стручних предмета машинства, ПТСЦ "Беседеш Јожеф" Кањижа; Роберт Хечко, наставник стручних предмета машинства, ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ Кањижа
РеализаториБела Тот, наставник стручних предмета машинства, ПТСЦ "Беседеш Јожеф" Кањижа; Роберт Хечко, наставник стручних предмета машинства, ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ Кањижа; Пал Чањи, наставник техничког и информатичког образовања Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа
Општи циљевиОспособити полазнике да користе савремене и бесплатне "Microsoft Office" сервисе; Подизање нивоа међусобне комуникације наставника, између наставника и ученика и између наставника и родитеља.
Специфични циљевиИзрада онлајн педагошке свеске помоћу бесплатне "Microsoft OneNote" апликације омогућује поделу садржаја и ученицима и њиховим родитељима; Онлајн обавештавање родитеља о напретку свог детета омогућује да благовременим реаговањем утичу на рад ученика; Израда онлајн припреме за час помоћу "Microsoft OneNote" апликације омогућује њену једноставну дистрибуцију међу колегама; Међусобном поделом припреме за час, наставног материјала, побољшава се ефекат, а и квалитет образовног рада.
Теме програмаСкладиштење података у “облаку”, синхронизација фајлова – увод; Коришћење бесплатних "Microsoft Office" апликација – представљање; Регистрација на "outlook.com"-у, коришћење ; "OneNote" као педагошка свеска; Коришћење "OneNote"-a за израду припреме за час; Подела онлајн докуменатана, коришћење таблета и паметног телефона у настави - школски примери
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 динара (бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања