logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

225 Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
АуториБратислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини
Реализаторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, пом. дир. ОШ "Бошко Ђуричић" у Јагодини
Општи циљевиУсвајање знања, умећа и вештине од стране наставника ради инвентивности и унапређења наставног процеса у складу са савременим тенденцијама у развоју образовне технологије; Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад.
Специфични циљевиПодстицање наставника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); Оспособљавање наставника у раду са софтверским апликацијама.
Теме програмаУвод у архитектуру рачунара, упознавање са компонентама PC рачунара; Повезивање периферних уређаја са PC рачунаром; Инсталације и подешавање software-a
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 200 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања