logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

224 Настава на даљину и Web 2.0 технологије у информатичком друштву 21. века Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидр Верица Милутиновић, асистент Информатике са методиком наставе на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторидр Верица Милутиновић, асистент Информатике са методиком наставе на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Бранка Арсовић, асистент Информатике на Учитељском факултету у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; др Александра Михајловић, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Општи циљевиИновирање и осавремењавање наставе кроз развијање компетенција наставника за коришћење бесплатних Web 2.0 технологија за реализацију наставе на даљину и индивидуализацију наставе у складу са потребама савременог друштва.
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима примене Web 2.0 технологија у реализацији наставе на даљину у информатичком друштву и оспособљавање за коришћење одговарајућих технологија у свакодневном раду; Наглашaвање примене специфичних бесплатних технологија у функцији подизања квалитета наставе и развијања компетенција код ученика тражених у 21. веку; Подстицање радозналости и мотивације ученика, кроз индивидуализацију наставе прилагођавањем потребама појединаца али и осавремењавањем наставе и прилагођавањем савременим трендовима; У оквиру програма предвиђено је осмишљавање, креирање и израда Web 2.0 мултимедијалних материјала за наставу, размена искустава и примера добре праксе међу учесницима семинара.
Теме програмаПримена Web 2.0 алата у савременој школској пракси; Развој, коришћење и дељење видео материјала; Вики и блог у настави.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (24 сата, 4 сата непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износила би 5 000 динара и у цену би биле урачунате надокнаде предавачима, систем администраторима, путни трошкови, уверења о савладаном програму стручног усавршавања и радни материјал – папир, нарезани ЦД-и, фломастери, скрипта (фотокопирање), примери.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања