logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

223 Мооdle сервис за E-учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Цвећарска 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Шећеров, branka.secerov@fimek.edu.rs, 021 400484, 060 6317270
Ауторипроф. др Драган Солеша, редован професор и декан Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду
Реализаторипроф. др Драган Солеша, редован професор и декан Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; Ивана Милошевић, асистент на Факултету за економију и инжењерски меанџмент у Новом Саду; Никола Папић, асистент на Факултету за економију и инжењерски меанџмент у Новом Саду; Вања Сегеди, асистент на Факултету за економију и инжењерски меанџмент у Новом Саду
Општи циљевиУнапређење наставног процеса, комуникације и интеракције између наставника и ученика стварањем виртуелног окружења за учење, као подршку класичном облику наставе помоћу софтверске платформе за електронско учење – Мoodle.
Специфични циљевиОспособљавање наставног особља за имплементирање и коришћење Moodle сервиса с циљем проширивања граница традиционалне наставе кроз примену електронских алата у презентовању образовних садржаја и процени стеченог знања ученика; Коришћењем различитих функција које Moodle платформа омогућава (оnline квизови и тестови, форуми, причаонице, анкетe, задаци, радионице, календар, вести и најаве, дневник активности , wiki) постиже се већа мотивисаност ученика за активније учествовање у настави; Коришћењем Moodle сервиса проширују се информатичко-комуникационе способности наставника и ученика, чиме се осавремењује, убрзава и поједностављује процес и начин учења.
Теме програмаИнсталација Мооdlе-а; Администрација Мооdlе-а; Упознавање са опцијама које платформа Moodle омогућава; Обука предавача и креатора курса о начину коришћењу Мооdle-а и његовој практичној примени у настави; Оживљавање мудла
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 000 динара. Спецификација трошкова: Надокнада предавачима: 1 000 динара; Путни и остали трошкови: 1000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања