logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

22 Вештине, знања и технике за превенцију и смањење родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаАсоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Cрбије - SRH Србија, Београд, Браће Југовића 2а/10, Београд
Особа за контактАлександра Семчев, aleksandra.sremcev@srh.rs, 011 2187920, 069 649 107
Ауторимр спец. Станислава Видовић, виша пројектна менаџерка, Национална координатотка за Србију, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Београд; Александра Семчев, референткиња за јавно заговарање, сарадница за програме едукације, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије - ИППФ Србија, Београд
Реализаторимр спец. Станислава Видовић, виша пројектна менаџерка, национална координатотка за Србију, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Београд; Катарина Станић, школки психолог, Машинска школа ”Радоје Дакић”, Београд; Драгана Ћук Миланков, координаторка програма, Центар за алтернативно решавање сукоба, Београд; Емила Спасојевић, виша саветница, Канцеларија повереника за равноправност, Београд; Маја Делибашић, координатор програма ”Промоција хуманих вредности”, Црвени крст Ниш; Драгана Стојановић, извршна директорка Асоцијације за сексуално и репродуктивно здравље Србије - ИППФ Србија, Београд; Александра Семчев, референткиња за јавно заговарање, сарадница за програме едукације, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије - ИППФ Србија, Београд
Општи циљевиУнапређење капацитета професионалаца за препознавање роднозаснованог насиља и креирање толерантне, ненасилне и недискриминаторне средине за развој деце и младих као и оспособљавање за коришћење техника мирног решавања конфликтних ситуација.
Специфични циљевиУнапрeђење компетенција запослених у образовно-васпитном систему за рад на превенцији дискриминације; Развијање компетенција запослених у образовно-васпитним институцијама да препознају и реагују на различите облике насиља, занемаривања и злостављања коришћењем техника посредовања у конфликтним ситуацијама; Оспособљавање образовно-васпитних радника и сарадника за рад са децом и младима кроз укључивање родне компоненте у образовање; Унапређење међусобних односа, надоградња вештина комуникације и креирање толерантније атмосфере у школској средини; Развијање компетенција за рад са децом и младима из осетљивих група.
Теме програмаTехнике и правила радионичарског рада; Механизам настанка предрасуда, стереотипи (позитивни и негативни) и етикетирање; Дискриминација и облици дискриминације у школској средини ; Дискриминација између вршњака - идентификација и поступање; Дискриминација деце из осетљивих група у образовно- васпитним установама; Креирање средине без дискриминације у школи; Феномен насиља у васпитно- образовним установама; Најчешће врсте насиља у школи; Род, пол, родни идентитет и родна равноправност; Значај родне компоненте у образовањy; Значај континуиране едукације младих о родној равноправности, стварању толерантне средине без дискриминације, насиља и ризичних понашања младих; Улога васпитно-образовних установа у заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања: технике посредовања у конфликтним ситуацијама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена обуке по учеснику за три дана је 4 000 динара. У цену су урачунати: материјал за учеснике обуке, освежење и кетеринг.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања