logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

214 Веб-сајт као алат савремене наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Подгоричка 4, Сомбор
Особа за контактМихаел Антоловић, antolovic.michael@gmail.com, 025 423573, 063 1736667
Ауторидоц. др Оливера Искреновић Момчиловић, доцент за ужу научну област Информатика са методиком наставе, Педагошки факултет у Сомбору
Реализаторидоц. др Оливера Искреновић Момчиловић, доцент за ужу научну област Информатика са методиком наставе, Педагошки факултет у Сомбору; мр Божа Миљковић, асистент за ужу научну област Информатика са методиком наставе, Педагошки факултет у Сомбору; мр Драган Растовац, асистент за ужу научну област Информатика са методиком наставе, Педагошки факултет у Сомбору; Милинко Мандић, сарадник у настави, Педагошки факултет у Сомбору
Општи циљевиОспособљавање полазника да креирају веб сајт ради презентовања наставног материјала.
Специфични циљевиПодстицање полазника на коришћење наставних материјала постављених на веб сајт, који су ученицима увек доступни.
Теме програмаСтруктура веб сајта; Основна подешавања веб сајта; Рад са табелама; Рад са текстом; Рад са сликама; Рад са линковима; Креирање веб сајта.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динарa што обухвата надокнаду реализаторима програма и радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања