logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

211 Унапређење наставе кроз израду wеб портфолија наставника и предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактГоран Зајић, goran.zajic@ict.edu.rs, 3290650, 064 4667860
Ауторидр Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства –специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Радица Којић, дипломирани географ, Основна школа "Ослободиоци Београда", Београд
Реализаторидр Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства –специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Радица Којић, дипломирани географ, Основна школа "Ослободиоци Београда", Београд; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиОспособљавање наставника да самостално креирају, модификују и унапређују лични web портфолио и портфолио предмета са циљем размене наставних материјала са ученицима користећи бесплатни и софистицирани алат Drupal.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење бесплатног CMS алата Drupal у циљу креирања web портфолија наставника и предмета; Повећање доступности наставних материјала ученицима; Подршка интерактиве комуникације између наставника и ученика у облику форума; Подршка у процесу квалитетног презентовања знања, вештина и компетенција наставника; Подршка у процесу континуираног усавршавања; Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија.
Теме програмаКомуникација на Интернету; Порфолио наставника; Портфолио предмета; Системи за управљање садржајем – Drupal; Евалуација самосталног портфолија предмета; Реализација завршног теста
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (25 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 25 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 3 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 30 планираних учесника, цена за целу групу би била 105 000 дин. Урачунато: надокнада предавачима, порези, радни материјал, амортизација опреме,трошкови организовања завршног теста и освежење учесника.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања