logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

210 Умрежавање рачунара Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактГоран Зајић, goran.zajic@ict.edu.rs, 3290650, 064 4667860
Ауторимр Миланко Краговић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторимр Миланко Краговић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.
Општи циљевиПрограм има за циљ стицање основних знања о принципима преноса података у рачунарским мрежама са нагласком на примену стечених знања у пракси.
Специфични циљевиСтицање теоријских и практичних знања из области рачунарских мрежа на почетном/средњем нивоу; Обрађују се модели комуникација у рачунарским мрежама и најважнији протоколи из TCP/IP групе протокола, с посебним освртом на примену знања у пракси; Обука за подешавање и проверу основних мрежних параметара, могућности комуницирања, као и решавање основних проблема у мрежи.
Теме програмаМодели комуникација у рачунарским мрежама; Функције слојева TCP/IP модела; IP адресирање; Функционисање и подешавање мрежних уређаја; Систематизација, реализација завршног теста и евалуација
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајање5 недеља (25 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 25 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 500 динара по полазнику. Урачунато: надокнада предавачима, радни материјал, амортизација опереме, трошкови организовања завршног теста и освежење учесника
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања