logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

21 Вештине управљања одељењем: стратегије и поступци за ангажовање ученика, решавање проблема у учионици и успешно учење Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториСветлана Кочиш, просветна саветница ШУ Зрењанин; Ана Божиновић, просветна саветница ШУ Зрењанин
РеализаториСветлана Кочиш, просветна саветница ШУ Зрењанин; Ана Божиновић, просветна саветница ШУ Зрењанин
Општи циљевиУнапређење вештина наставника за управљање одељењем, успостављање позитивне и продуктивне средине за учење са што мање проблема у понашању и остваривање наставе у којој долази до учења.
Специфични циљевиОбучавање за оркестрирање бројних елемената наставног процеса у кохерентан систем; Овладавање поступцима за успешно вођење тока часа и реализацију квалитетне наставе; Упознавање мотивационих узрока различитих облика ометајућег понашања ученика на часу и примена стратегија за њихово превазилажење; Добијање нових оријентира у избору наставних метода и стратегија за ефикасно управљање одељењем; Унапређење кооперације ученика и наставника у заједничким циљевима; Идивидуализација поступака за подучавање и дисциплиновање ученика; Упућивање на препознавање уверења и личних особина наставника које утичу на управљање одељењем.
Теме програмаПрипрема за ефикасно управљање; Ток часа; Облици и узроци неприхватљивог понашања и адекватно реаговање наставника; Фактори који поспешују успешно управљање; Личност наставника и управљање одељењем.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања