logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

208 Софтвер за педагошку евиденцију наставника и његова примена у пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактГоран Зајић, goran.zajic@ict.edu.rs, 3290650, 064 4667860
Ауторидр Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства –специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Радица Којић, дипломирани географ, Основна школа „Ослободиоци Београда“, Београд; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторидр Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства –специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Радица Којић, дипломирани географ, Основна школа „Ослободиоци Београда“, Београд; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиПрофесионална подршка наставнику за коришћење бесплатне самосталне апликације за педагошку евиденцију и праћење активности ученика у наставном процесу. Ова апликација развијена је од стране аутора курса.
Специфични циљевиПодстицање полазника на употребу web оријентисаних апликација у циљу рационализације обавезних активности наставника и побољшању комуникације ученика и родитеља.
Теме програмаКомуникација на Интернету; Преузимање и хостинг апликације; Прилагођавање апликације потребама наставника; Рад са подацима и вођење педагошке евиденције наставника; Реализација завршног теста и еваулација
Циљна групаваспитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајање5 недеља (25 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 25 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 3 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 30 планираних учесника, цена за целу групу би била 105 000 дин.Урачунато: надокнада предавачима, порези, радни материјал, амортизација опреме,трошкови организовања завршног теста и освежење учесника.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања